• Репатриране – превозване на автомобили, джипове,селскостопански машини и друг вид превозни средства според вашата нужда – до 3.5 тона.

  • Превозване на пътници

  • Смяна на гума

  • Подаване на ток

  • Ремонт на автомобил

  • Автобояджийски и автотеникиджийски услуги

ОБАДИ СЕ СЕГА